Klimaatplafonds zijn de ideale oplossing voor o.a. kantoren, zorginstellingen, scholen en ziekenhuizen. Met klimaatplafonds creeer je een optimaal binnenklimaat gedurende het hele jaar door.

Een klimaatplafond is een koelplafond en verwarmingsplafond in een die bestaat uit metalen plafondplaten welke voorzien zijn van een watervoerend systeem die de ruimte koelt (koudwater) danwel verwarmt (warmwater) op basis van straling, wat door de mensen als zeer aangenaam wordt ervaren. Hiermee is meteen het grote voordeel van klimaatplafonds genoemd ten opzichte van de zogenaamde conventionele all-air systemen (split-units, ventilatorconvectoren) die ruimte verwarmen/koelen door middel van convenctie (heeft vaak tochtklachten tot gevolg). Een ander groot voordeel van de klimaatplafonds ten opzichte van deze conventionele systemen is de energiebesparing; klimaatplafonds zijn tot wel 30% energiezuiniger.

De voornaamste redenen voor de toepassing van klimaatplafonds zijn:

  • Positieve invloed op het ruimtecomfort: doordat het grootste gedeelte van de warmteoverdracht plaatsvindt door middel van straling ontstaan er minder luchtbewegingen in de ruimte.
  • Energiebesparend
  • Ruimtebesparend

Het gebruik van water ten opzichte van lucht als medium voor het overdragen van de energie heeft de volgende voordelen:

  • Beperking van de te transporteren luchthoeveelheid waardoor ruimtebesparing mogelijk is door een geringer benodigd vloeroppervlak voor schachten of plenumhoogte voor de luchtkanalen. Met andere woorden alleen de primaire ventilatielucht die volgt uit het bouwbesluit hoeft te worden toegevoerd.
  • Efficiënter energiegebruik, water kan ongeveer 4x zoveel energie opnemen dan lucht.

ALMO Al-va 100 Klimaatplafond

Het belangrijkste van een klimaatplafond is natuurlijk het verwarmen en koelen. Om hier een maximaal rendement uit te halen (warmteoverdracht van element naar plafondtegel/plafondplaat) heeft Almo Straling B.V. een uniek verwarmingselement ontworpen dat volledig uit aluminium is vervaardigd. Het door ALMO ontwikkelde Al-va klimaatsysteem betreft een klimaatsysteem waar watervoerende buis en warmtegeleidingsprofiel uit een geheel zijn gemaakt waardoor er een maximale energieoverdracht ontstaat wat resulteert in ongeëvenaarde prestaties. Er wordt een afgifte gerealiseerd bij koelen volgens EN14240 van 80 Watt/m2 en bij verwarmen volgens EN 14037 van 111 Watt/m2.

Qua ontwerp en wensen zijn de mogelijkheden nagenoeg oneindig bij een klimaatplafond. Zo zijn klimaatplafonds toepasbaar in standaardsystemen (bv. Bandraster-, cassettesystemen), maar zijn ook toepasbaar als plafondeiland, daarnaast zijn de klimaatplafonds in iedere gewenste RAL kleur leverbaar, en kunnen de klimaatplafonds voorzien worden van nagenoeg ieder gewenst perforatiepatroon.
Ook kunnen de klimaatplafonds voorzien worden van de gewenste inbouwcomponenten zoals verlichtingsarmaturen (tl5/LED), luchtroosters (lijnroosters, wervelroosters), sprinkler, bewegingsmelders, rookmelders, etc.